Programowanie aplikacji dla technologii mobilnych

Materiały do laboratoriów pochodzą ze strony  https://antons.pl/ i zostały opracowane przez mgr inż. A Smolińskiego.
Poniżej bezpośrednie odnośniki do instrukcji:

Instrukcja 1
Instrukcja 2
Instrukcja 3
Instrukcja 4
Instrukcja 5
Instrukcja 6
Instrukcja 7

Uwaga do instrukcji 6

problem tworzenia nowej gry pojawia się w fragmencie:

for (String move:moves.split("(?!^)")) {
  if(move!="")
    this.move(Integer.parseInt(move), mvs++%2);
}

zamienić na

for (String move:moves.split("(?!^)")) {
  if(move!=""){
    try{
      this.move(Integer.parseInt(move), mvs++%2);
    }catch (Exception e) {
    }
  }
}

Pozostałe elementy działają!