Moje Publikacje

Journal Articles

Wiliński, Antoni ; Żwotko, Adam ; Krysińska, Justyna ; Smoliński, Anton ; Kramarczyk, Michał

Strategia zarządzania portfelem funduszy inwestycyjnych oparta na stosowaniu bieżących stóp zwrotu Journal Article

2016.

BibTeX

Wiliński, Antoni ; Żwotko, Adam ; Krysińska, Justyna ; Smoliński, Anton ; Kramarczyk, Michał

Strategia oparta na regresji wielomianowej zastosowana na rynku walutowym i dla dalszego zarządzania funduszami inwestycyjnymi Journal Article

2016.

BibTeX

Wiliński, Antoni ; Żwotko, Adam ; Krysińska, Justyna ; Smoliński, Anton ; Kramarczyk, Michał

Hybrydowa strategia zarządzania funduszami inwestycyjnymi oparta na regresji wielomianowej w trybie uczenia maszynowego Journal Article

2016.

BibTeX

Półrolniczak, Edward ; Kramarczyk, Michał

Computer analysis of the noise component in the singing voice for assessing the quality of singing Journal Article

Przegląd Elektrotechniczny, 91 (2), pp. 79–83, 2015.

BibTeX

Kramarczyk, Michał ; Półrolniczak, Edward

Design and preliminary testing of the test apparatus to analyse the impact of hearing problems on the ability to repeat sound by singer Journal Article

Journal of Theoretical and Applied Computer Science, 9 , pp. 3-8, 2015, ISSN: 2299-2634.

BibTeX

Półrolniczak, Edward ; Kramarczyk, Michał

Analysis of the Signal of Singing Using the Vibrato Parameter in the Context of Choir Singers Journal Article

Journal of Electronic Science and Technology, 11 (4), pp. 417–423, 2013.

BibTeX

Półrolniczak, Edward ; Kramarczyk, Michał

Automatyczne przetwarzanie nagrań dźwiękowych do celów analizy Journal Article

Metody Informatyki Stosowanej, (5), pp. 233–240, 2011.

BibTeX

Inproceedings

Półrolniczak, Edward ; Kramarczyk, Michał

Analysis of the dependencies between parameters of the voice at the context of the succession of sung vowels Inproceedings

Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA), 2016, pp. 157–161, IEEE 2016.

BibTeX

Półrolniczak, Edward ; Kramarczyk, Michał

Analysis of the sound attack in context of computer evaluation of the singing voice quality Inproceedings

Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 2015 Federated Conference on, pp. 889–894, IEEE 2015.

BibTeX

Półrolniczak, Edward ; Kramarczyk, Michał

Computer assessment of tremolo feature in the context of evaluation of singing quality Inproceedings

Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA), 2015, pp. 157–161, IEEE 2015.

BibTeX

Kramarczyk, Michał ; Półrolniczak, Edward

Formant analysis in assessment of the quality of choral singers Inproceedings

Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA), 2013, pp. 200–204, IEEE 2013.

BibTeX