Dźwięk cyfrowy

Porada: generowanie sprawozdań można przyspieszyć wykorzystując obcję Puublish w Matlabie. Więcej na stronie: https://www.mathworks.com/help/matlab/matlab_prog/publishing-matlab-code.html

UWAGA!!!!!!!!!

Sprawozdania muszą spełniać następujące warunki, aby zostać ocenione:

 • muszą być w formacie PDF
 • muszą zawierać imię i nazwisko autora
 • Wykresy musza być czytelne, czyli:
  • muszą mieć podpisane i wyskalowane osie, czyli oś OX powinna zawierać:
   • sekundy lub milisekundy – dla sygnałów w dziedzinie czasu
   • częstotliwości – dla sygnałów w dziedzinie częstotliwości (widmo!)
   • nie robić tego xlim tylko podać poprawne wartości położenia w funkcji plot
  • Powinny być szczegółowe to znaczy jeżeli coś na wykresie ma być zauważone to obraz powinien być przybliżony w taki sposób, aby to umożliwić np. przy wykorzystaniu funkcji axis
  • Powinny być wyraźne czyli na tyle duże żeby coś na nich było widać
 • Sprawozdanie powinno zawierać własne obserwacje i wnioski – jedno zdanie wniosków na całe sprawozdanie nie spełnia tego wymogu.
 • Jeżeli na jakimś pliku nie można pokazać celu ćwiczenia należy wybrać inny plik.
 • Powinno być napisane w języku polskim z wykorzystaniem polskich znaków.
 • Próbki/ramki powinny zawierać opis co zawierają i dlaczego właśnie one zostały użyte

Sprawozdanie 1